Projet Big Big Sing

Mae canu’n hwyl! Gall unrhyw un gymryd rhan ac mae’n gwneud i ni deimlo’n grêt. Dewch i ganu gyda phroject Big Big Sing y DU – yn y gawod neu mewn côr, neu drwy sefydlu côr newydd a dysgu caneuon o bob cwr o’r Gymanwlad. Dathlwch Gemau’r Gymanwlad Glasgow 2014 drwy godi canu. Rhan o Raglen Ddiwylliannol Glasgow 2014.

translation image