A’ Phròiseact Mhòr Mhòr Seinn

Tha seinn spòrsail! Is urrainn do gach neach a dhèanamh agus tha thu a’ faireachdainn math às a dhèidh. Tòisichibh a’ seinn le pròiseact Mhòr Mhòr seinn na Rìoghachd Aonaichte – bi a’ seinn san fhrasair, tòisich a’ seinn ann an còisir, tòisich do chòisir fhèin, ionnsaich òrain bho air feadh a’ Cho-fhlaitheis.

translation image